Twój Dowód Miejsca Zamieszkania (POR) to jakikolwiek dokument wydany przez oficjalnego dostawcę, który musi zawierać Twój aktualny adres fizyczny i mieć datę wydania nie starszą niż trzy miesiące od czasu załadowania dokumentu.

Dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania może być:

🚰 rachunek za media, taki jak rachunek za prąd lub wodę,
🏛 dokument rządowy;
🏦 lub wyciąg z konta bankowego.

Dokument ten musi zawierać następujące informacje:
-Twoje pełne imię i nazwisko widniejące na przedłożonym dokumencie tożsamości
-aktualny adres zamieszkania
-data wystawienia (data płatności na rachunku nie jest wystarczająca)
-Nazwa/informacja o wystawcy

Proszę postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami podczas wykonywania skanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania/adres zamieszkania.

Upewnij się, że skan/zdjęcie Twojego dokumentu jest proste i nie zniekształcone.

Make sure the scan/photo of your document is straight and not distorted

Upewnij się, że skan/zdjęcie dokumentu POR nie jest przycięte lub wykadrowane.

Make sure the scan/photo of your POR document is not cut or cropped

Prosimy pamiętać, że nie akceptujemy umów osobistych, umów ubezpieczeniowych, faktur, paragonów, a wypożyczone pojazdy lub domy nie są akceptowaną formą dowodu adresu.

Akceptujemy jedynie rachunki wystawione przez instytucje finansowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (gaz, woda, elektryczność, telefon stacjonarny, telewizja kablowa), agencje rządowe lub władze sądowe. Jeśli ten dokument jest dostępny online, możesz przesłać go do nas jako plik PDF lub jako zrzut ekranu z widocznym adresem URL.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?