Twój Dowód Tożsamości to wyraźna i czytelna, kolorowa kopia ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez rząd, takiego jak Paszport lub Dowód Osobisty. Należy pamiętać, że w celu weryfikacji Twojego Dowodu Tożsamości będziemy potrzebować obu stron wszystkich Twoich oficjalnych dokumentów.

Ponadto dokumentacja musi zawierać:

- Imię i nazwisko
- Data urodzenia
- Twoje zdjęcie
- Ważną datę wygaśnięcia

Wszystkie informacje na Twoim Dowodzie Tożsamości (POI) powinny być wyraźne i niczym nie przysłonięte.

All information on your Proof of Identity (POI) should be clear and not covered by anything.

‼️Prosimy nie przycinać dokumentu i upewnić się, że obraz nie jest zamazany.

Please do not crop the document and make sure the image is clear and not blurred.

Prosimy pamiętać, że nie będziemy akceptować zakrytych informacji, edytowanych kopii, przyciętych dokumentów, odbić światła latarki lub innych świateł na zdjęciu, żadnych czarno-białych dokumentów. Prosimy upewnić się, że dokument jest akceptowalnej jakości, aby uniknąć opóźnienia procesu weryfikacji.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?