Jako spółka notowana na giełdzie i w pełni regulowana firma świadcząca usługi finansowe, NAGA Pay przestrzega surowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz polityki "Znaj Swojego Klienta" - Know-Your-Customer (KYC). Jesteśmy zobowiązani do weryfikacji użytkowników, którzy używają bankowości i handlują na naszej platformie, poprzez weryfikację tożsamości oraz procedury weryfikacji dowodu zamieszkania.

Jeśli chodzi o KYC, jako firma regulowana chcemy mieć pewność, że nasi klienci dostarczą nam wystarczających informacji o swoim miejscu zamieszkania i danych do weryfikacji osobistej (takich jak paszport).

W pełni rozumiemy, że wymogi regulacyjne powodują nieco dodatkowej pracy po Twojej stronie, ale ostatecznie zapewniają, że wszyscy użytkownicy mogą w pełni korzystać z platformy NAGA Pay!

W każdym momencie NAGA Pay ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów identyfikacyjnych zgodnie z przepisami. Ważne jest, aby pamiętać, że weryfikacja jest procesem ciągłym, dlatego gdy dokumenty stracą ważność lub upłynie zbyt długi okres od poprzedniego zgłoszenia, możemy być zobowiązani do zażądania dodatkowych lub zaktualizowanych informacji.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?