Poziom depozytu zabezpieczającego to stosunek salda konta handlowego do wykorzystanego depozytu zabezpieczającego. Poziom depozytu zabezpieczającego pokazuje, ile środków masz dostępnych do wykorzystania w transakcjach opartych na depozycie zabezpieczającym.

Wyrażony jako procent, poziom depozytu zabezpieczającego jest obliczany jako:
Poziom depozytu = kapitał / wykorzystany depozyt (na naszej platformie przedstawiony jako "zainwestowana kwota", patrz zrzut ekranu) x 100%
gdzie
- kapitał to suma salda konta handlowego +/- wszelki zmienny P/L otwartych pozycji;
- wykorzystany depozyt zabezpieczający (na naszej platformie przedstawiony jako "zainwestowana kwota", patrz zrzut ekranu) to kwota salda konta handlowego, która jest początkowo zatrzymywana, gdy otwierasz pozycję z depozytem zabezpieczającym.


🛎 Jeśli Twój poziom depozytu zabezpieczającego jest niższy niż 100%, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.
Aby zwiększyć poziom depozytu zabezpieczającego będziesz musiał wpłacić środki na swoje konto lub zmniejszyć swoją ekspozycję na rynku.


❗️ Uwaga! Aby móc dokonać wypłaty, Twój poziom depozytu zabezpieczającego musi być wyższy niż 150%. Proszę również pamiętać, że opłaty za wypłatę nie są wliczone w cenę.


Co zrobić, jeśli nie możesz wypłacić środków, ponieważ Twój poziom depozytu zabezpieczającego jest niższy niż 150%?
Jeśli to możliwe, można zamknąć jedną/każdą z otwartych pozycji. Zmniejszy to ekspozycję i pomoże zwiększyć poziom depozytu zabezpieczającego powyżej 150%.

Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się zamknąć którąkolwiek z otwartych pozycji, wpłynie to na Twój zmienny P&L i kapitał własny.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?