Rejestrując się w NAGA, każdy klient jest również uprawniony do ochrony przed ujemnym saldem, która została wprowadzona przez Europejski Urząd Nadzoru Rynku Papierów Wartościowych (ESMA).

➡️ Dokładniej mówiąc, ochrona przed ujemnym saldem gwarantuje, że inwestorzy nie stracą więcej niż kwota, którą początkowo zdeponowali.

Na przykład, jeśli klient zdeponuje 500,000 EUR i zainwestuje tę kwotę w transakcję, a następnie zamknie tę transakcję ze stratą 700,000 EUR, saldo konta może stać się ujemne -200,000 EUR - co może się zdarzyć w wyniku wahania ceny instrumentu bazowego podczas handlu z dźwignią.

Jednakże, ponieważ wszyscy nasi klienci kwalifikują się do ochrony przed ujemnym saldem, klient będzie chroniony na kwotę 200,000 EUR różnicy - co oznacza, że klient nie będzie winien firmie przytoczonych w powyższym przykładzie 200,000 EUR.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?