Wszystkie środki klientów NAGA są oddzielone od naszych własnych i przechowywane w głównych regulowanych bankach UE, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa środków klientów. Odwiedź stronę Metody Wpłat na naszej witrynie internetowej, aby dowiedzieć się więcej o bankach obsługujących wnioski w Twoim kraju.

🔻Gdy firma otrzyma pieniądze od klienta, zostaną one niezwłocznie umieszczone na jednym lub więcej wydzielonych kontach w wiarygodnych instytucjach finansowych na i/lub poza Cyprem i/lub Unią Europejską i/lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

👉🏻 Więcej szczegółów znajdziesz w Umowie z Klientem tutaj.

Fundusz Rekompensat dla Inwestorów

NAGA Markets jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów, którego celem jest zabezpieczenie wszelkich roszczeń klientów objętych ubezpieczeniem wobec członków Funduszu oraz zrekompensowanie klientom objętym ubezpieczeniem wszelkich roszczeń wynikających z nieprawidłowego działania członka Funduszu w wypełnianiu swoich obowiązków, niezależnie od tego, czy obowiązek ten wynika z przepisów prawa, umowy z klientem, czy też z niewłaściwego postępowania członka Funduszu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?