🔵 Zlecenie rynkowe to zlecenie wykonania transakcji w jak najkrótszym czasie po aktualnej cenie rynkowej. Oznacza to, że cena papieru wartościowego ma drugorzędne znaczenie dla szybkości realizacji transakcji.

🔵 Zlecenie rynkowe natychmiast staje się otwartą pozycją i podlega wahaniom na rynku. Ten typ zlecenia zazwyczaj zostanie zrealizowany w pobliżu aktualnej ceny BID (dla zlecenia sprzedaży) lub ASK (dla zlecenia kupna).

Na przykład, ceny bid-ask dla akcji spółki wynoszą odpowiednio 23,50 USD i 25 USD, przy czym 200 akcji jest dostępnych po cenie ask. Jeśli inwestor złoży zlecenie rynkowe na zakup 400 akcji, pierwsze 200 zostanie wypełnione po cenie 25 USD.

Kupno następnych 200 zostanie zrealizowane po kolejnej najlepszej cenie ask. Jeśli akcje nie są przedmiotem obrotu zbyt często, następne 200 akcji może zostać kupione po cenie 26 dolarów lub wyższej.

Dlatego właśnie w przypadku tego typu papierów wartościowych lepiej jest stosować zlecenia z limitem ceny.

💻 Dowiedz się, co to jest zlecenie z limitem ceny (Limit Order) tutaj.

Złota reguła w handlu

🔵 Zlecenia kupna - zawsze KUPUJESZ (otwierasz) po cenie ask.
🔵 Zlecenia sprzedaży - zawsze SPRZEDAJESZ (otwierasz) po cenie bid.

❗️ Pamiętaj - na wykresach zazwyczaj widzisz cenę BID (cenę SPRZEDAŻY, bez spreadu)

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?