🔵 Zlecenie z limitem ceny jest rodzajem zlecenia kupna/sprzedaży instrumentu po określonej cenie lub korzystniejszej.

W przypadku kupna, zlecenie powinno być złożone poniżej aktualnej ceny rynkowej. Na przykład, jeśli chcesz kupić pewien instrument z aktualną ceną 1000$, możesz ustawić zlecenie limitowane na zakup po 930$. W tym przypadku, zlecenie nie zostanie otwarte dopóki cena, którą podałeś nie stanie się dostępna.

🔵 Oto przykład, jak można ustawić zlecenie kupna z limitem ceny w NAGA:


W przypadku sprzedaży, cena sprzedaży powinna być ustalona powyżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że aby ustawić zlecenie z limitem ceny, należy określić cenę wyższą niż obecna - 1100 USD. Zlecenie z limitem ceny podczas sprzedaży zostanie wypełnione po cenie 1100 USD lub wyższej.

🔵 Oto przykład, jak można ustawić zlecenie sprzedaży z limitem ceny w NAGA:


Zlecenie z limitem ceny może być zrealizowane po określonej lub korzystniejszej od określonego poziomu cenie. Nie ma jednak gwarancji, że to zlecenie zostanie zrealizowane. Po otwarciu staje się ono zleceniem rynkowym.

Dowiedz się czym jest Zlecenie Rynkowe tutaj.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?