Zrozumienie, czym jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest pierwszym krokiem do tego, by wiedzieć, jak go uniknąć.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego uruchamia się, gdy depozyt zabezpieczający spadnie poniżej określonego limitu.

Dowiedz się, co to jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego 👉 tutaj.

Jednym z głównych powodów, dla których inwestor otrzymuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest częściowo brak wiedzy na temat tego, co powoduje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i w związku z tym otwieranie transakcji o nieodpowiednim rozmiarze, bez znajomości wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego ma miejsce, gdy kapitał własny inwestora spada poniżej minimalnego wymaganego depozytu zabezpieczającego. Jest to po prostu żądanie brokera, aby inwestor posiadał wystarczającą kwotę na swoim koncie, aby spełnić minimalne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.

👉 Kiedy Twój depozyt zabezpieczający spadnie poniżej 100% otrzymasz e-mail z powiadomieniem o tym fakcie. Proszę upewnić się, że wpłacisz więcej środków na swoje konto, jeśli je otrzymasz.

Każdy instrument, którym handlujesz w oparciu o depozyt zabezpieczający, podlega depozytowi początkowemu, który jest zabezpieczeniem, jakie wnosisz, aby otworzyć transakcję obejmującą dany instrument oraz depozytowi uzupełniającemu (dostępne środki), który musisz posiadać na swoim koncie przez cały czas, aby utrzymać pozycję aktywną na rynku.

Zobacz kwotę wielkości depozytu zabezpieczającego dla każdego aktywa tutaj.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?