💲 Minimalna wpłata w NAGA wynosi 50 USD.

🧑‍💻 PROFESJONALNA WSKAZÓWKA: jeśli dokonujesz wpłaty w EUR, GBP lub jakiejkolwiek innej walucie, upewnij się, że kwota wpłaty w walucie alternatywnej jest równa lub wyższa niż 50 USD.

50 USD to wystarczająca kwota, aby rozpocząć działalność handlową i skorzystać z takich zaawansowanych funkcji NAGA, jak Automatyczne Kopiowanie Handlu (tzw Autocopy).

🔵 Możesz dokonywać tylu wpłat, ile chcesz, w wybranej walucie.
❗️Proszę pamiętać, że mogą istnieć pewne limity wpłat/wypłat dla niektórych metod. Limity wpłat można sprawdzić tutaj.
🔵 Jeśli używasz karty kredytowej lub debetowej, spróbuj skontaktować się ze swoim bankiem w celu usunięcia wszelkich limitów przelewów międzynarodowych, aby móc wpłacić odpowiednią kwotę.


Przydatne wskazówki dotyczące wpłat:

🔵 Dowiedz się, jak możesz wpłacić swoje środki do NAGA tutaj.
🔵 Dowiedz się, jak sprawdzić, które metody płatności są dostępne w Twoim kraju tutaj.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?