Wszystkie kolekcje
Wpłaty
Jak zweryfikować metodę płatności?
Jak zweryfikować metodę płatności?

Dowiedz się, jak prawidłowo zweryfikować metodę płatności w NAGA

Support Team avatar
Napisane przez Support Team
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ze względów bezpieczeństwa i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji wszystkich metod płatności używanych do finansowania w NAGA.

💳 Tutaj możesz dodać metodę płatności do swojego konta.

Gdy Twoja metoda płatności zostanie połączona z Twoim Kontem NAGA, będziesz musiał ją zweryfikować, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu, który do Ciebie wyślemy.

Aby zweryfikować metodę płatności, zostaniesz poproszony o dostarczenie nam danych weryfikacyjnych, takich jak skan karty lub dokument potwierdzający posiadanie konta, w zależności od wybranej przez Ciebie metody.

📄 Tutaj możesz przesłać dokumenty potwierdzające metodę płatności.


KARTY KREDYTOWE / DEBETOWE


Proszę zeskanować/wykonać zdjęcie 📸 obu stron karty kredytowej 💳. Obraz powinien zawierać następujące dane:

🔵 Pełne imię posiadacza karty, które musi być identyczne do pełnego imienia, za pomocą którego się zarejestrowałeś
🔵 Data wygaśnięcia karty kredytowej/debetowej
🔵 Podpis na karcie kredytowej/debetowej (na odwrocie karty kredytowej/debetowej)

❗️UWAGA:
Pamiętaj, ostatnie 4 cyfry numeru karty były widoczne (pozostałe cyfry proszę zakryć). Zakryj kod zabezpieczający znajdujący się na odwrocie karty (CVV)


PRZELEWY BANKOWE


Prosimy o przesłanie dokumentu potwierdzającego posiadanie konta bankowego.

Wymagania dla tego typu dokumentów:
🔵 Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy temu
🔵 Upewnij się, że na tym dokumencie widoczne jest pełne imię właściciela konta oraz pełny numer konta bankowego

❗️WAŻNA INFORMACJA:

🟡 Proszę pamiętać, że w przypadku przelewów bankowych, wpłata musi zostać wykonana w EUR lub USD.
🟡 Jeśli waluta Twojego konta handlowego jest inna niż waluta konta bankowego odbiorcy, wówczas kwota zostanie przeliczona na podstawie kursów Europejskiego Banku Centralnego (ECB), po kursie zamknięcia z poprzedniego dnia roboczego.

🟡 Prosimy pamiętać, że dodana metoda płatności zostanie zweryfikowana dopiero po pierwszej wpłacie na konto przy użyciu tej metody.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?