Wszystkie kolekcje
Kopiowanie handlu
Co oznacza W Stosunku Do Lidera podczas Automatycznego Kopiowania handlu?
Co oznacza W Stosunku Do Lidera podczas Automatycznego Kopiowania handlu?

Dowiedz się, co oznacza W Stosunku Do Lidera podczas Automatycznego Kopiowania

Support Team avatar
Napisane przez Support Team
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Funkcja NAGA Autocopy 🔁 umożliwia Ci handel poprzez kopiowanie strategii i wszystkich transakcji innych traderów w NAGA. Aby skopiować kogoś, musisz wybrać tradera z naszej Tabeli Liderów 🏆 którego transakcje chcesz skopiować. Twoim kolejnym krokiem jest ustawienie następujących parametrów:

🔘 Typ Automatycznego Kopiowania (Kwota w Stosunku do Lidera lub Stała Kwota na Transakcję)
🔘 Automatycznie Kopiuj w oparciu o procent inwestycji lidera lub stałą kwotę inwestycji
🔘 Ustawienia zarządzania ryzykiem (Stop Loss lub Take Profit)

Wolumen Automatycznego Kopiowania może być stały lub względny w stosunku do wolumenu zlecenia inwestora. W tym artykule wyjaśnimy, co oznacza pojęcie "Względny w stosunku do lidera".


Względna relacja do lidera w Kopiowaniu Handlu


Podczas kopiowania inwestora można ustawić stosunek wolumenu Automatycznego Kopiowania. W tym przypadku, wielkość Twojej inwestycji będzie zależała od wolumenu zlecenia lidera.


Na przykład:
▪️Możesz kopiować tradera ze współczynnikiem 100%, co oznacza, że Twoje zlecenie będzie równe zleceniu tradera - 50 jednostek w przypadku, gdy handluje on 50 jednostkami.
▪️Jeśli ustawisz współczynnik kopiowania na 10%, a lider, którego kopiujesz, złoży zlecenie na 50 jednostek, to Twoje skopiowane zlecenie będzie równe 5 jednostkom (10% z 50).

Aby ustawić typ W stosunku do lidera dla transakcji kopiowania:

1️⃣ Przejdź do tabeli liderów i wybierz tradera, którego chcesz skopiować.
2️⃣ Naciśnij przycisk Automatycznie Kopiuj
3️⃣ Wybierz ""W stosunku do lidera"":
4️⃣ Ustaw wartość wskaźnika %, z jaką będziesz kopiować każdą transakcję lidera:
5️⃣ Naciśnij przycisk Automatyczne Kopiowanie, a zaczniesz kopiować wybranego przez Ciebie lidera z relatywnym wolumenem w % do każdej transakcji, którą otwiera kopiowany przez Ciebie lider.

❕Jeżeli saldo Twojego konta jest niewystarczające, zlecenie nie zostanie skopiowane. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że na koncie znajduje się wystarczająca ilość środków, aby móc kopiować wszystkie transakcje.

👉🏻 Dowiedz się, co oznacza Stała Kwota na Transakcję tutaj.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?