NAGA jest zobowiązana do weryfikacji wszystkich kont w ramach swojego ekosystemu. W tym celu każdy użytkownik/posiadacz konta musi przedstawić swój dowód tożsamości i dowód miejsca zamieszkania.

Twój dowód tożsamości (POI) 👤 jest wyraźną i czytelną, kolorową kopią ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez rząd, takiego jak paszport lub dowód osobisty. 🆔. Prosimy pamiętać, że w celu weryfikacji Dowodu Tożsamości będziemy potrzebować obu stron wszystkich oficjalnych dokumentów.

Ponadto, dokumentacja musi zawierać:

🔵 Imię i nazwisko
🔵 Data urodzenia
🔵 Twoje zdjęcie
🔵 Ważna data wygaśnięcia

Jeśli nie przesłałeś jeszcze swojego dowodu tożsamości, możesz to łatwo zrobić odwiedzając stronę weryfikacji.

Podczas wykonywania skanu lub zdjęcia dokumentów tożsamości należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Wszystkie informacje na Twoim Dowodzie Tożsamości (POI) powinny być wyraźne i niczym nie zakryte. 👇

All information on your Proof of Identity (POI) should be clear and not covered by anything.

Proszę nie przycinać dokumentu i upewnić się, że obraz nie jest zamazany.👇

Please do not crop the document and make sure the image is clear and not blurred.


❗️ Uprzejmie informujemy, że nie akceptujemy zakrytych szczegółów, edytowanych kopii, przyciętych dokumentów, światła lampy błyskowej lub innych refleksów świetlnych na zdjęciu, jakichkolwiek czarno-białych dokumentów. Proszę upewnić się, że dokument jest odpowiedniej jakości, aby nie opóźniać procesu weryfikacji.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?