NAGA jest zobowiązana do weryfikacji wszystkich kont w ramach swojego ekosystemu. W tym celu każdy użytkownik/posiadacz konta musi przedstawić swój Dowód Tożsamości 👤 oraz Dowód Miejsca Zamieszkania. 🏠

Twój Dowód Miejsca Zamieszkania (POR) to jakikolwiek dokument wydany przez oficjalnego dostawcę, który musi zawierać Twój aktualny adres fizyczny i mieć datę wydania nie starszą niż sześć miesięcy od momentu wystawienia dokumentu.

Dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania może być:

🚰 rachunek za media, taki jak prąd czy woda;
🏛 dokument rządowy;
🏦 lub wyciąg z banku.

POR musi zawierać następujące informacje:

🔵 Twoje imię i nazwisko widniejące na przedłożonym dokumencie tożsamości
🔵 Twój obecny adres zamieszkania
🔵 Data wystawienia (data płatności na rachunku nie jest wystarczająca)
🔵 Nazwa/informacja instytucji wystawiającej

Jeśli nie przesłałeś jeszcze swojego Dowodu Miejsca Zamieszkania, możesz to łatwo zrobić odwiedzając stronę weryfikacji.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami podczas wykonywania skanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania/adres zamieszkania.

Upewnij się, że skan/zdjęcie dokumentu jest proste i nie zniekształcone👇

Make sure the scan/photo of your document is straight and not distorted

Upewnij się, że skan/zdjęcie dokumentu POR nie jest przycięte lub wykadrowane👇

Make sure the scan/photo of your POR document is not cut or cropped

❗️ Uprzejmie informujemy, że nie akceptujemy umów osobistych, umów ubezpieczeniowych, faktur, rachunków, a wynajmowane pojazdy lub domy nie są akceptowaną formą dowodu adresu.


Akceptujemy tylko rachunki wystawione przez instytucje finansowe🏦, firmy użyteczności publicznej🔧🚰 (gaz, woda, elektryczność, telefon stacjonarny, telewizja kablowa), agencje rządowe 🏛lub organ sądowy 🏫. Jeśli ten dokument jest dostępny online, możesz przesłać go do nas jako plik PDF lub jako zrzut ekranu z widocznym adresem 🔗 URL.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?