Jeśli Twoja metoda płatności nie została zweryfikowana, istnieje kilka możliwych powodów.

1️⃣ Twoja metoda płatności zostanie zweryfikowana dopiero przy pierwszej wpłacie dokonanej tą metodą.
2️⃣ Weryfikacja płatności trwa około 24 🕛 godzin roboczych. Jeśli weryfikacja trwa dłużej, może to wynikać z faktu, że otrzymane dokumenty nie są zgodne z naszymi instrukcjami.

❗️Jeśli Twoja metoda płatności zostanie odrzucona lub nie zostanie zatwierdzona, otrzymasz e-mail z wyjaśnieniem powodu odrzucenia i działań wymaganych od Ciebie w celu rozwiązania tego problemu.

👉🏻 Przeczytaj ten artykuł o naszych zasadach i limitach wypłat, aby dowiedzieć się więcej.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?